webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวด Flute Ensemble รุ่น Open Division at Nanyang Academy of Fine Arts ประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์อชิพล  ทิณรัตน์, นายพชร สุวรรณรัตน์ ม.5/9 และ นายพีรวิชญ์ จินดากิจประเสริฐ ม.4/3 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด Flute Ensemble รุ่น Open Division  ในงาน Flute Festival 2016 at Nanyang Academy of Fine Arts ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559

"รางวัลเหรียญทอง" จากการแข่งขัน 2014 WMI (World Mathematics Invitational)

การแข่งขัน 2014 WMI (World Mathematics Invitational) ภราดา ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้แสดงความยินดีกับ ด.ช. ทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล นักเรียนชั้น ป.5 พสวค.
ที่คว้ารางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน 2014 WMI - World Mathematics Invitational ณ ประเทศไต้หวัน จากการแข่งขัน 2014 WMI ณ ประเทศไต้หวัน ในครั้งนี้ เด็กไทยสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันรายการนี้มาได้ 11 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง

รางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

รางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม พ.ศ.2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายธิเบต ฉันทาธิคุณ และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ 1.เด็กชายโภชกร ภาคสุวรรณ 2.เด็กชายพศิน สุขุมาลจันทร์ โดยมาสเตอร์กฤษติชัย ดียิ่ง เป็นครูที่ปรึกษา

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม 2014 International Space Camp

โรงเรียนเซ่นต์คาเบรียลขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนวีรวิชญ์ จงศิริวิทยรัฐ น้องมาร์ช ชั้น ม.2 ห้อง พสวค.ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม2014 International Space Camp ณ เกาะเจจู ประเทศเกาหลี มี นักเรียนสมัครทั้งสิ้น 366 คน ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 20 คน (ช10 ญ10) เพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์มีนักเรียน 19 ใน 20 พูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก รวมทั้งยังมีความ รู้ด้าน อวกาศ ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ ที่สุดผลการคัดเลือกนักเรียนที่จะไปร่วมกิจกรรมก็ได้ไป 6 คน (ช3 ญ3) ซึ่งมาจากโรงเรียน (1) Saint Gabriel's College (2) Thai Christian School (3) สวนกุหลาบวิทยาลัย (4) สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา (5) ศรีสวัสดิ์วิทยาการ-น่าน(6) International School Bangkok

4 รางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Junior Robot Soccer

4 รางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Junior Robot Soccer
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
นักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับ 4 รางวัล ดังต่อไปนี้

• รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามรมราชกุมารีได้แก่
     นักเรียน กนกภัณฑ์เปรมประภาม.6/2
     นักเรียน ณภัทรชัยเจริญสุขเกษมม.4/3
     นักเรียน พัชรเมษาจิตติพันธ์ม.3/3
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
     นักเรียน สรัชตั้งเกษมจิตต์ม.2/9
     นักเรียน ปุณณัฐปุณโณทกม.2/7
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่
     นักเรียน พัชกรมิ่งมงคลมิตรม.2/1
     นักเรียน ณภัทรเมฆวรวุฒิม.1/7
• ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตจากคณะกรรมการตัดสินงานอีกด้วย