webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

4 รางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Junior Robot Soccer

4 รางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Junior Robot Soccer
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
นักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับ 4 รางวัล ดังต่อไปนี้

• รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามรมราชกุมารีได้แก่
     นักเรียน กนกภัณฑ์เปรมประภาม.6/2
     นักเรียน ณภัทรชัยเจริญสุขเกษมม.4/3
     นักเรียน พัชรเมษาจิตติพันธ์ม.3/3
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
     นักเรียน สรัชตั้งเกษมจิตต์ม.2/9
     นักเรียน ปุณณัฐปุณโณทกม.2/7
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่
     นักเรียน พัชกรมิ่งมงคลมิตรม.2/1
     นักเรียน ณภัทรเมฆวรวุฒิม.1/7
• ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตจากคณะกรรมการตัดสินงานอีกด้วย