webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

รางวัลชนะเลิศ และรับสิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติ

World Robot Olympiad 2014 Thailand
กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดยบริษัทแกรมมาโก้ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ

ผลปรากฏว่า นักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้รับ 2 รางวัลจากการแข่งขัน
ในประเภท Robot Soccer คือรางวัลชนะ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โดยนักเรียนที่ทำชื่อเสียงแก่โรงเรียนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  1. เด็กชาย ณภัทร เมฆวรวุฒิ ม.1/7
  2. เด็กชาย ปุณณัฐ  ปุณโณทก ม.2/7
  3. เด็กชาย พิชญ์ รังษีจำรัส ม.2/9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่
  1. นาย จักภัท มิ่งมงคลมิตร ม.4/9
  2. นาย กนกภัณฑ์ เปรมประภา ม.6/2

และนักเรียนทั้งหมดได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ
ในงานโอลิมปิคหุ่นยนต์ ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
 
20140903_083019
20140903_102332
20140903_102348
20140903_102409
20140903_102538
20140903_102552
20140903_102617
20140903_102747
20140903_102752
20140903_102843
20140903_102913
20140903_102951
20140903_103224
20140904_090721
20140904_091148
20140904_091223
20140904_091231
20140904_091318
20140904_091349
20140904_091418
20140904_091450
20140904_091505
20140904_091633
20140904_091649
20140904_091747
20140904_091829
20140904_092441
20140904_092937
20140904_093055
20140904_093257
20140904_093311
20140904_093339
20140904_093432
20140904_093500
20140904_093620
20140904_093709
20140904_093717
20140904_093737
20140904_093747
20140904_093812
20140904_095203
20140904_140808
20140904_142000
20140904_145940
20140904_150635
20140904_150736
20140904_150758
20140904_150843
20140904_150925
20140904_150939
20140904_151009
20140904_151105
20140904_151116
20140904_151125
20140904_151154
20140904_151214
20140904_151241
IMG_8180
IMG_8183
IMG_8190
 • 20140903_083019
 • 20140903_102332
 • 20140903_102348
 • 20140903_102409
 • 20140903_102538
 • 20140903_102552
 • 20140903_102617
 • 20140903_102747
 • 20140903_102752
 • 20140903_102843
 • 20140903_102913
 • 20140903_102951
 • 20140903_103224
 • 20140904_090721
 • 20140904_091148
 • 20140904_091223
 • 20140904_091231
 • 20140904_091318
 • 20140904_091349
 • 20140904_091418
 • 20140904_091450
 • 20140904_091505
 • 20140904_091633
 • 20140904_091649
 • 20140904_091747
 • 20140904_091829
 • 20140904_092441
 • 20140904_092937
 • 20140904_093055
 • 20140904_093257
 • 20140904_093311
 • 20140904_093339
 • 20140904_093432
 • 20140904_093500
 • 20140904_093620
 • 20140904_093709
 • 20140904_093717
 • 20140904_093737
 • 20140904_093747
 • 20140904_093812
 • 20140904_095203
 • 20140904_140808
 • 20140904_142000
 • 20140904_145940
 • 20140904_150635
 • 20140904_150736
 • 20140904_150758
 • 20140904_150843
 • 20140904_150925
 • 20140904_150939
 • 20140904_151009
 • 20140904_151105
 • 20140904_151116
 • 20140904_151125
 • 20140904_151154
 • 20140904_151214
 • 20140904_151241
 • IMG_8180
 • IMG_8183
 • IMG_8190