webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ค่ายบรรณารักษ์อาสา โรงเรียนบ้าน้ำพุง จ.เลย

    ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

    โครงการบรรณารักษ์อาสาพัฒนาห้องสมุด งานวิทยบริการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

งานวิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ ได้ออกค่ายบรรณารักษ์อาสาพัฒนาห้องสมุด ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุง

อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันบริจาคหนังสือ อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนชนบท.

P1000124
P1000131
P1000132
P1000141
P1000142
P1000144
P1000145
P1000147
P1000148
P1000153
P1000157
P1000159
P1000163
P1000168
P1000176
P1000177
P1000183
P1000188
P1000193
P1000197
P1000208
P1000219
P1000226
P1000239
P1000251
P1000260
P1000265
P1000273
P1000274
P1000276
P1000277
P1000278
P1000279
P1000280
P1000290
P1000292
P1000293
P1000296
P1000299
P1000303
P1000308
P1000309
P1160055
P1160056
P1160059
P1160061
P1160064
P1160066
P1160069
P1160094
 • P1000124
 • P1000131
 • P1000132
 • P1000141
 • P1000142
 • P1000144
 • P1000145
 • P1000147
 • P1000148
 • P1000153
 • P1000157
 • P1000159
 • P1000163
 • P1000168
 • P1000176
 • P1000177
 • P1000183
 • P1000188
 • P1000193
 • P1000197
 • P1000208
 • P1000219
 • P1000226
 • P1000239
 • P1000251
 • P1000260
 • P1000265
 • P1000273
 • P1000274
 • P1000276
 • P1000277
 • P1000278
 • P1000279
 • P1000280
 • P1000290
 • P1000292
 • P1000293
 • P1000296
 • P1000299
 • P1000303
 • P1000308
 • P1000309
 • P1160055
 • P1160056
 • P1160059
 • P1160061
 • P1160064
 • P1160066
 • P1160069
 • P1160094