webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

กิจกรรมห้อง ป.3 พสวค

    วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

        โครงการพัฒนาส่งเสริมวิชาการและคุณธรรม (พสวค)

ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีไทย เสริมสร้างประสบการณ์ในห้องเรียนธรรมชาติ

ของชั้นป.3 ห้อง พสวค. ณ หมู่บ้านไทย สามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม

วันที่ 17 มกราคม 2558  

DSC_5968
DSC_5983
DSC_5985
DSC_5995
DSC_6020
DSC_6028
DSC_6037
DSC_6038
DSC_6044
DSC_6057
DSC_6059
DSC_6064
DSC_6073
DSC_6093
DSC_6106
DSC_6118
DSC_6127
DSC_6135
DSC_6136
DSC_6140
DSC_6154
DSC_6159
DSC_6167
DSC_6170
DSC_6174
DSC_6177
DSC_6178
DSC_6181
DSC_6192
DSC_6199
DSC_6207
DSC_6229
DSC_6245
DSC_6257
DSC_6261
DSC_6264
DSC_6270
DSC_6291
DSC_6301
DSC_6317
DSC_6319
DSC_6339
DSC_6347
DSC_6388
DSC_6398
DSC_6403
DSC_6409
DSC_6416
DSC_6439
DSC_6452
 • DSC_5968
 • DSC_5983
 • DSC_5985
 • DSC_5995
 • DSC_6020
 • DSC_6028
 • DSC_6037
 • DSC_6038
 • DSC_6044
 • DSC_6057
 • DSC_6059
 • DSC_6064
 • DSC_6073
 • DSC_6093
 • DSC_6106
 • DSC_6118
 • DSC_6127
 • DSC_6135
 • DSC_6136
 • DSC_6140
 • DSC_6154
 • DSC_6159
 • DSC_6167
 • DSC_6170
 • DSC_6174
 • DSC_6177
 • DSC_6178
 • DSC_6181
 • DSC_6192
 • DSC_6199
 • DSC_6207
 • DSC_6229
 • DSC_6245
 • DSC_6257
 • DSC_6261
 • DSC_6264
 • DSC_6270
 • DSC_6291
 • DSC_6301
 • DSC_6317
 • DSC_6319
 • DSC_6339
 • DSC_6347
 • DSC_6388
 • DSC_6398
 • DSC_6403
 • DSC_6409
 • DSC_6416
 • DSC_6439
 • DSC_6452