webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตร สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ระดับชั้น ป.6-ม.6

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พิธีมอบเกียรติบัตร สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ระดับชั้น ป.6 - ม.6

ประจำปีการศึกษา 2557

โดย ภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์

ณ หอประชุมเดอมงฟอร์ต วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 

DSC_5404
DSC_5406
DSC_5408
DSC_5409
DSC_5411
DSC_5413
DSC_5414
DSC_5420
DSC_5421
DSC_5422
DSC_5430
DSC_5433
DSC_5435
DSC_5436
DSC_5449
DSC_5452
DSC_5455
DSC_5459
DSC_5461
DSC_5467
DSC_5471
DSC_5476
DSC_5477
DSC_5482
DSC_5483
DSC_5488
DSC_5494
DSC_5506
DSC_5510
DSC_5517
DSC_5522
DSC_5533
DSC_5536
DSC_5537
DSC_5540
DSC_5542
DSC_5546
DSC_5550
DSC_5551
DSC_5553
DSC_5559
DSC_5560
DSC_5566
DSC_5568
DSC_5570
DSC_5573
DSC_5574
DSC_5587
DSC_5589
DSC_5602
 • DSC_5404
 • DSC_5406
 • DSC_5408
 • DSC_5409
 • DSC_5411
 • DSC_5413
 • DSC_5414
 • DSC_5420
 • DSC_5421
 • DSC_5422
 • DSC_5430
 • DSC_5433
 • DSC_5435
 • DSC_5436
 • DSC_5449
 • DSC_5452
 • DSC_5455
 • DSC_5459
 • DSC_5461
 • DSC_5467
 • DSC_5471
 • DSC_5476
 • DSC_5477
 • DSC_5482
 • DSC_5483
 • DSC_5488
 • DSC_5494
 • DSC_5506
 • DSC_5510
 • DSC_5517
 • DSC_5522
 • DSC_5533
 • DSC_5536
 • DSC_5537
 • DSC_5540
 • DSC_5542
 • DSC_5546
 • DSC_5550
 • DSC_5551
 • DSC_5553
 • DSC_5559
 • DSC_5560
 • DSC_5566
 • DSC_5568
 • DSC_5570
 • DSC_5573
 • DSC_5574
 • DSC_5587
 • DSC_5589
 • DSC_5602