webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ป.3 และ ป.4

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 

ภราดาวิหาร ศรีหาพล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ป.3 และ ป.4 ที่ได้รับรางวัล

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และที่สอบได้อันดับ 1 ใน100 อันดับแรกของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

DSC_8820
DSC_8821
DSC_8823
DSC_8824
DSC_8825
DSC_8826
DSC_8827
DSC_8828
DSC_8829
DSC_8830
DSC_8831
DSC_8833
DSC_8834
DSC_8835
DSC_8836
DSC_8837
DSC_8838
DSC_8839
DSC_8840
DSC_8841
DSC_8842
DSC_8843
DSC_8844
DSC_8845
DSC_8846
DSC_8847
DSC_8848
DSC_8849
DSC_8850
DSC_8851
DSC_8852
DSC_8853
DSC_8854
DSC_8855
DSC_8856
DSC_8857
DSC_8858
DSC_8859
DSC_8861
DSC_8862
DSC_8863
DSC_8864
DSC_8865
DSC_8866
DSC_8867
DSC_8868
DSC_8869
DSC_8870
DSC_8871
DSC_8872
DSC_8873
DSC_8882
DSC_8887
DSC_8890
DSC_8894
DSC_8899
DSC_8903
 • DSC_8820
 • DSC_8821
 • DSC_8823
 • DSC_8824
 • DSC_8825
 • DSC_8826
 • DSC_8827
 • DSC_8828
 • DSC_8829
 • DSC_8830
 • DSC_8831
 • DSC_8833
 • DSC_8834
 • DSC_8835
 • DSC_8836
 • DSC_8837
 • DSC_8838
 • DSC_8839
 • DSC_8840
 • DSC_8841
 • DSC_8842
 • DSC_8843
 • DSC_8844
 • DSC_8845
 • DSC_8846
 • DSC_8847
 • DSC_8848
 • DSC_8849
 • DSC_8850
 • DSC_8851
 • DSC_8852
 • DSC_8853
 • DSC_8854
 • DSC_8855
 • DSC_8856
 • DSC_8857
 • DSC_8858
 • DSC_8859
 • DSC_8861
 • DSC_8862
 • DSC_8863
 • DSC_8864
 • DSC_8865
 • DSC_8866
 • DSC_8867
 • DSC_8868
 • DSC_8869
 • DSC_8870
 • DSC_8871
 • DSC_8872
 • DSC_8873
 • DSC_8882
 • DSC_8887
 • DSC_8890
 • DSC_8894
 • DSC_8899
 • DSC_8903