webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

นักเรียน ปวินท์ เปี่ยมไทย ชั้น ม.6/1

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปวินท์ เปี่ยมไทย ชั้น ม.6/1 ได้รับคัดเลือกการสนับสนุนระยะยาว

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558

รางวัลที่ได้รับ ได้รับการสนับสนุนทุนระยะยาวจากโครงการฯ จนจบการศึกษา ในระดับปริญญาเอก จากสถาบันการศึกษาในประเทศ

จัดโดย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

DSC_3355
DSC_3356
DSC_3367
DSC_3368
  • DSC_3355
  • DSC_3356
  • DSC_3367
  • DSC_3368