webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ติดสิน การประกวดออกแบบโลโก้ งานวันวิชาการ

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ และคณะที่ปรึกษา

ร่วมพิจารณา ติดสิน การประกวดออกแบบโลโก้ งานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2558

ในหัวข้อ "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย"

ออกแบบโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

DSC_7222
DSC_7223
DSC_7224
DSC_7226
DSC_7229
DSC_7232
DSC_7237
DSC_7238
  • DSC_7222
  • DSC_7223
  • DSC_7224
  • DSC_7226
  • DSC_7229
  • DSC_7232
  • DSC_7237
  • DSC_7238