webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

โครงการประหยัดพลังงาน

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

และผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รวมทั้งที่ปรึกษาโครงการฯ มาศึกษาดูงาน

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการดำเนินโครงการประหยัดพลังงาน ของอาคารสาธิตภายในโรงเรียน 

โดยมี ภราดา ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนายการและคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ให้การตอนรับ

 

DSC_7315
DSC_7317
DSC_7318
DSC_7321
DSC_7323
DSC_7328
DSC_7329
  • DSC_7315
  • DSC_7317
  • DSC_7318
  • DSC_7321
  • DSC_7323
  • DSC_7328
  • DSC_7329