webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ลูกเสือโลก ครั้งที่ 23

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 

                งานลูกเสือ ฝ่ายกิจกรรม จะส่งนักเรียนเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือหาด คิราร่า-ฮาม่า เมืองยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น

มีจำนวนลูกเสือ 8 คน และผู้กำกับ 1 คน เข้ารับฟังโอวาทจาก ภราดา ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ภราดาวิหาร ศรีหาพล รองผู้อำนวยการ และภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะที่ปรึกษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

 

DSC_7758
DSC_7759
DSC_7760
DSC_7762
DSC_7763
DSC_7765
DSC_7766
DSC_7767
  • DSC_7758
  • DSC_7759
  • DSC_7760
  • DSC_7762
  • DSC_7763
  • DSC_7765
  • DSC_7766
  • DSC_7767