webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

คณะผู้บริหาร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของ

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมี ภราดาวิหาร ศรีหาพล รองผู้อำนวยการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและสำนักผู้อำนวยการ 

ให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้แทนครูผู้ร่วมบริหารฝ่ายวิชาการและสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 

 

DSC_1831
DSC_1832
DSC_1833
DSC_1834
DSC_1835
DSC_1837
DSC_1839
DSC_1844
DSC_1846
DSC_1847
DSC_1854
DSC_1856
DSC_1857
DSC_1858
DSC_1859
DSC_1871
DSC_1872
DSC_1874
DSC_1875
DSC_1877
DSC_1879
 • DSC_1831
 • DSC_1832
 • DSC_1833
 • DSC_1834
 • DSC_1835
 • DSC_1837
 • DSC_1839
 • DSC_1844
 • DSC_1846
 • DSC_1847
 • DSC_1854
 • DSC_1856
 • DSC_1857
 • DSC_1858
 • DSC_1859
 • DSC_1871
 • DSC_1872
 • DSC_1874
 • DSC_1875
 • DSC_1877
 • DSC_1879