webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มอบใบเกียรติบัตร

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 

 

          มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ได้คัดเลือกให้นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 10 คน 

ได้รับรางวัลเยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ จำนวน 4 คน รางวัลเยาวชนผู้มีความเสียสละช่วยเหลือสังคม

และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ จำนวน 1 คน และรางวัลเยาวชนที่เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 5 คน  

ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะมามอบรางวัลให้แก่นักเรียนในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณใต้ตึกฟาติมา  

           นอกจากนั้น มูลนิธิฯ ได้มอบใบเกียรติบัตรให้ ภราดา ผศ.ดร วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ปกครอง

ของนักเรียนซึ่งเป็นที่ปรึกษาผลงานของนักเรียนด้วย

 

 

DSC_3221
DSC_3222
DSC_3223
DSC_3224
DSC_3225
DSC_3226
DSC_3227
DSC_3228
DSC_3231
DSC_3234
DSC_3236
DSC_3238
DSC_3239
DSC_3240
DSC_3241
DSC_3242
DSC_3243
DSC_3244
DSC_3245
DSC_3246
DSC_3253
DSC_3255
DSC_3256
DSC_3259
DSC_3260
DSC_3263
DSC_3270
 • DSC_3221
 • DSC_3222
 • DSC_3223
 • DSC_3224
 • DSC_3225
 • DSC_3226
 • DSC_3227
 • DSC_3228
 • DSC_3231
 • DSC_3234
 • DSC_3236
 • DSC_3238
 • DSC_3239
 • DSC_3240
 • DSC_3241
 • DSC_3242
 • DSC_3243
 • DSC_3244
 • DSC_3245
 • DSC_3246
 • DSC_3253
 • DSC_3255
 • DSC_3256
 • DSC_3259
 • DSC_3260
 • DSC_3263
 • DSC_3270