webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปีการศึกษา 2558

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558


 

         โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง  และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตึกแอนดรูว์

ตึกอำนวยการ และตึกแม่พระ วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 

 

DSC_6568
DSC_6569
DSC_6578
DSC_6582
DSC_6588
DSC_6596
DSC_6607
DSC_6613
DSC_6619
DSC_6623
DSC_6633
DSC_6643
DSC_6645
DSC_6647
DSC_6649
DSC_6662
DSC_6665
DSC_6668
DSC_6691
DSC_6699
DSC_6702
DSC_6709
DSC_6713
DSC_6714
DSC_6728
DSC_6735
DSC_6740
DSC_6744
DSC_6753
DSC_6757
DSC_6763
DSC_6768
DSC_6780
DSC_6791
DSC_6795
DSC_6799
DSC_6801
DSC_6805
DSC_6816
DSC_6823
DSC_6824
DSC_6828
DSC_6839
 • DSC_6568
 • DSC_6569
 • DSC_6578
 • DSC_6582
 • DSC_6588
 • DSC_6596
 • DSC_6607
 • DSC_6613
 • DSC_6619
 • DSC_6623
 • DSC_6633
 • DSC_6643
 • DSC_6645
 • DSC_6647
 • DSC_6649
 • DSC_6662
 • DSC_6665
 • DSC_6668
 • DSC_6691
 • DSC_6699
 • DSC_6702
 • DSC_6709
 • DSC_6713
 • DSC_6714
 • DSC_6728
 • DSC_6735
 • DSC_6740
 • DSC_6744
 • DSC_6753
 • DSC_6757
 • DSC_6763
 • DSC_6768
 • DSC_6780
 • DSC_6791
 • DSC_6795
 • DSC_6799
 • DSC_6801
 • DSC_6805
 • DSC_6816
 • DSC_6823
 • DSC_6824
 • DSC_6828
 • DSC_6839