webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558


 

          วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้แสดงความยินดีกับ        

.อังคฤทธิ์ วาจาพัฒนา ชั้น ป.6 ห้อง พสวค.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยสมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558

 

DSC_7526
DSC_7527
DSC_7529
  • DSC_7526
  • DSC_7527
  • DSC_7529