webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

งานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปี 2559

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตและเลี้ยงขอบคุณครู 

ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

     

ภาพโดย: งานสื่อโสตฯ

 

DSC_5580
DSC_5581
DSC_5582
DSC_5583
DSC_5584
DSC_5585
DSC_5598
DSC_5611
DSC_5622
DSC_5701
DSC_5731
DSC_5739
DSC_5758
DSC_5770
DSC_5781
DSC_5791
DSC_5807
DSC_5823
DSC_5826
DSC_5849
DSC_5862
DSC_5877
DSC_5879
DSC_5880
DSC_5881
 • DSC_5580
 • DSC_5581
 • DSC_5582
 • DSC_5583
 • DSC_5584
 • DSC_5585
 • DSC_5598
 • DSC_5611
 • DSC_5622
 • DSC_5701
 • DSC_5731
 • DSC_5739
 • DSC_5758
 • DSC_5770
 • DSC_5781
 • DSC_5791
 • DSC_5807
 • DSC_5823
 • DSC_5826
 • DSC_5849
 • DSC_5862
 • DSC_5877
 • DSC_5879
 • DSC_5880
 • DSC_5881