webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

แห่เทียนพรรษา ๒๕๖๐

วันที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

ภาพบรรยากาศขบวนแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ณ วัดนรนาถสุนทริการาม

วันที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 ภาพโดย: งานสื่อโสตฯ

 

 

DSC_0235
DSC_0236
DSC_0240
DSC_0246
DSC_0248
DSC_0257
DSC_0271
DSC_0284
DSC_0292
DSC_0301
DSC_0327
DSC_0334
DSC_0355
DSC_0359
DSC_0366
DSC_0382
DSC_0388
DSC_0390
 • DSC_0235
 • DSC_0236
 • DSC_0240
 • DSC_0246
 • DSC_0248
 • DSC_0257
 • DSC_0271
 • DSC_0284
 • DSC_0292
 • DSC_0301
 • DSC_0327
 • DSC_0334
 • DSC_0355
 • DSC_0359
 • DSC_0366
 • DSC_0382
 • DSC_0388
 • DSC_0390