webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงาน

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560

 

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้นปีที่ 4 จำนวน 69 คน อาจารย์ 4 ท่าน 
เข้าฟังบรรยายแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบ "World Class Standard" 
และเยี่ยมชมการจัดการศึกษาฝ่ายประถมและมัธยมศึกษา เยี่ยมชมห้องสมุดปฏิบัติการ 
ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมมาร์ติน 5

 

 ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ

 

DSC_3874
DSC_3875
DSC_3879
DSC_3881
DSC_3882
DSC_3885
DSC_3887
DSC_3888
DSC_3889
DSC_3893
DSC_3895
DSC_3899
DSC_3900
DSC_3903
DSC_3917
DSC_3920
DSC_3922
DSC_3926
DSC_3932
DSC_3935
DSC_3949
DSC_3951
DSC_3955
 • DSC_3874
 • DSC_3875
 • DSC_3879
 • DSC_3881
 • DSC_3882
 • DSC_3885
 • DSC_3887
 • DSC_3888
 • DSC_3889
 • DSC_3893
 • DSC_3895
 • DSC_3899
 • DSC_3900
 • DSC_3903
 • DSC_3917
 • DSC_3920
 • DSC_3922
 • DSC_3926
 • DSC_3932
 • DSC_3935
 • DSC_3949
 • DSC_3951
 • DSC_3955