webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ผู้นำตามแบบอย่างพระเยซู

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

ภาพบรรยากาศ วันแรกค่ายฝึกอบรมผู้นำรุ่นใหม่หัวใจพัฒนา รุ่นที่ 10 

"ผู้นำตามแบบอย่างพระเยซู"  พวกเธอไม่ใช่แค่ความหวังและอนาคตของโรงเรียนเท่านั้น 

แต่พวกเธอคือปัจจุบันของโรงเรียน เราจะก้าวไปด้วยกัน และทำให้เซนต์คาเบรียลสง่างามและยิ่งใหญ่

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมปาล์มมาลีบีช อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

 ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

DSC_0170
DSC_2044
DSC_2052
DSC_2054
DSC_2055
DSC_2057
DSC_2063
DSC_2066
DSC_2067
DSC_2068
DSC_2069
DSC_2070
DSC_2071
DSC_2072
DSC_2073
DSC_2074
DSC_2076
DSC_2077
DSC_2078
DSC_2079
DSC_2081
DSC_2082
DSC_2084
DSC_2086
DSC_2088
DSC_2091
DSC_2093
DSC_2094
DSC_2096
DSC_2097
DSC_2098
DSC_2100
DSC_2101
DSC_2104
DSC_2106
DSC_2110
DSC_2112
DSC_2115
DSC_2123
DSC_2124
DSC_2125
DSC_2128
DSC_2135
DSC_2136
DSC_2138
DSC_2139
DSC_2140
DSC_2144
DSC_2147
DSC_2149
DSC_2150
DSC_2152
DSC_2153
DSC_2156
DSC_2158
 • DSC_0170
 • DSC_2044
 • DSC_2052
 • DSC_2054
 • DSC_2055
 • DSC_2057
 • DSC_2063
 • DSC_2066
 • DSC_2067
 • DSC_2068
 • DSC_2069
 • DSC_2070
 • DSC_2071
 • DSC_2072
 • DSC_2073
 • DSC_2074
 • DSC_2076
 • DSC_2077
 • DSC_2078
 • DSC_2079
 • DSC_2081
 • DSC_2082
 • DSC_2084
 • DSC_2086
 • DSC_2088
 • DSC_2091
 • DSC_2093
 • DSC_2094
 • DSC_2096
 • DSC_2097
 • DSC_2098
 • DSC_2100
 • DSC_2101
 • DSC_2104
 • DSC_2106
 • DSC_2110
 • DSC_2112
 • DSC_2115
 • DSC_2123
 • DSC_2124
 • DSC_2125
 • DSC_2128
 • DSC_2135
 • DSC_2136
 • DSC_2138
 • DSC_2139
 • DSC_2140
 • DSC_2144
 • DSC_2147
 • DSC_2149
 • DSC_2150
 • DSC_2152
 • DSC_2153
 • DSC_2156
 • DSC_2158