webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

บรรยากาศทำพานไหว้ครู ปี 2561

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

บรรยากาศกิจกรรมการทำพานไหว้ครู

ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

 ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

DSC_3078
DSC_3082
DSC_3086
DSC_3089
DSC_3091
DSC_3093
DSC_3096
DSC_3100
DSC_3102
DSC_3107
DSC_3110
DSC_3119
DSC_3120
DSC_3125
DSC_3149
DSC_3150
DSC_3156
DSC_3172
 • DSC_3078
 • DSC_3082
 • DSC_3086
 • DSC_3089
 • DSC_3091
 • DSC_3093
 • DSC_3096
 • DSC_3100
 • DSC_3102
 • DSC_3107
 • DSC_3110
 • DSC_3119
 • DSC_3120
 • DSC_3125
 • DSC_3149
 • DSC_3150
 • DSC_3156
 • DSC_3172