webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

การแข่งขันว่ายน้ำภายในระดับชั้นประถมศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันว่ายน้ำภายในระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561

โดยมี คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมในพิธีเปิด

พร้อมชมบรรยากาศการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ .2561

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเซนคาเบรียล เวลา 8.30 น.

  

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_4765
DSC_4778
DSC_4784
DSC_4789
DSC_4797
DSC_4818
DSC_4820
DSC_4822
DSC_4826
DSC_4836
DSC_4845
DSC_4849
DSC_4855
DSC_4859
DSC_4866
DSC_4868
DSC_4875
DSC_4880
DSC_4887
DSC_4891
DSC_4895
DSC_4903
DSC_4905
DSC_4907
DSC_4909
DSC_4911
DSC_4916
DSC_4934
DSC_4941
DSC_4945
DSC_4947
DSC_4949
DSC_4953
DSC_4963
DSC_4965
DSC_4973
DSC_4977
DSC_4993
DSC_4997
DSC_5011
DSC_5013
DSC_5017
DSC_5019
DSC_5021
DSC_5022
DSC_5027
DSC_5033
DSC_5035
DSC_5041
DSC_5047
DSC_5049
DSC_5050
DSC_5053
DSC_5054
DSC_5057
DSC_5062
DSC_5067
DSC_5070
DSC_5076
DSC_5082
DSC_5090
DSC_5092
DSC_5106
DSC_5110
DSC_5115
DSC_5122
DSC_5131
DSC_5133
DSC_5135
DSC_5137
DSC_5149
DSC_5150
DSC_5154
DSC_5156
DSC_5163
DSC_5165
DSC_5167
DSC_5170
 • DSC_4765
 • DSC_4778
 • DSC_4784
 • DSC_4789
 • DSC_4797
 • DSC_4818
 • DSC_4820
 • DSC_4822
 • DSC_4826
 • DSC_4836
 • DSC_4845
 • DSC_4849
 • DSC_4855
 • DSC_4859
 • DSC_4866
 • DSC_4868
 • DSC_4875
 • DSC_4880
 • DSC_4887
 • DSC_4891
 • DSC_4895
 • DSC_4903
 • DSC_4905
 • DSC_4907
 • DSC_4909
 • DSC_4911
 • DSC_4916
 • DSC_4934
 • DSC_4941
 • DSC_4945
 • DSC_4947
 • DSC_4949
 • DSC_4953
 • DSC_4963
 • DSC_4965
 • DSC_4973
 • DSC_4977
 • DSC_4993
 • DSC_4997
 • DSC_5011
 • DSC_5013
 • DSC_5017
 • DSC_5019
 • DSC_5021
 • DSC_5022
 • DSC_5027
 • DSC_5033
 • DSC_5035
 • DSC_5041
 • DSC_5047
 • DSC_5049
 • DSC_5050
 • DSC_5053
 • DSC_5054
 • DSC_5057
 • DSC_5062
 • DSC_5067
 • DSC_5070
 • DSC_5076
 • DSC_5082
 • DSC_5090
 • DSC_5092
 • DSC_5106
 • DSC_5110
 • DSC_5115
 • DSC_5122
 • DSC_5131
 • DSC_5133
 • DSC_5135
 • DSC_5137
 • DSC_5149
 • DSC_5150
 • DSC_5154
 • DSC_5156
 • DSC_5163
 • DSC_5165
 • DSC_5167
 • DSC_5170