webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Happy Birthday May-August 2018

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานกล่าวอวยพรวันเกิดพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้

กับคณะครูเซนต์คาเบรียลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต แสดงความยินดี Happy Feast Day 

และได้มอบช่อดอกไม้อวยพรให้กับภราดาจํารัส แก้วอําคา รองผู้อำนวยการ และภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ

ขอพระเจ้าอวยพรให้กับคณะครูทุกท่าน ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 ตึก 90 ปี 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.40 น.  

  

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_6195
DSC_6196
DSC_6204
DSC_6218
DSC_6221
DSC_6342
DSC_6344
DSC_6349
DSC_6350
DSC_6357
  • DSC_6195
  • DSC_6196
  • DSC_6204
  • DSC_6218
  • DSC_6221
  • DSC_6342
  • DSC_6344
  • DSC_6349
  • DSC_6350
  • DSC_6357