webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

พบผู้ปกครองอนุบาลเด่นหล้า

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

 

ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเพื่อชี้แนวทางการเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า-เพชรเกษม

ที่จะพาบุตรหลานเข้าสมัครสอบในปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า-เพชรเกษม

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น.

  

 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

 

DSC_6377
DSC_6388
DSC_6401
DSC_6415
DSC_6425
DSC_6433
DSC_6442
DSC_6455
DSC_6457
DSC_6484
DSC_6485
 • DSC_6377
 • DSC_6388
 • DSC_6401
 • DSC_6415
 • DSC_6425
 • DSC_6433
 • DSC_6442
 • DSC_6455
 • DSC_6457
 • DSC_6484
 • DSC_6485