webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1 Summer Course 2019

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2562

ชี้แจงการเรียนการสอน S.G.Summer Course 2019 และมาสเตอร์พิศิษฐ กฤตยานวัช หัวหน้าแผนกวิชาการประถม

ชี้แจงแนวปฏิบัติในการเรียน และแนะนำครูประจำชั้น-ครูผู้ช่วย S.G.Summer Course 2019

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

   

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

DSC_3973
DSC_3977
DSC_3986
DSC_3987
DSC_3990
DSC_3993
DSC_3996
DSC_4002
DSC_4004
DSC_4011
DSC_4015
DSC_4017
DSC_4020
DSC_4023
 • DSC_3973
 • DSC_3977
 • DSC_3986
 • DSC_3987
 • DSC_3990
 • DSC_3993
 • DSC_3996
 • DSC_4002
 • DSC_4004
 • DSC_4011
 • DSC_4015
 • DSC_4017
 • DSC_4020
 • DSC_4023