webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

First Lego League Open International Turkey 2019

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ

ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ

ภราดา คฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ

ได้เดินทางไปให้กำลังใจพร้อมทั้งอวยพรให้กับตัวแทนนักเรียน

ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 

ระดับนานาชาติ First Lego League Open International Turkey 2019 

ณ เมืองอิชเมียร์ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2562

ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัย

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 

   

ภาพโดย: #งานประชาสัมพันธ์

DSS_1235
DSS_1236
DSS_1237
DSS_1238
DSS_1239
DSS_1240
DSS_1241
  • DSS_1235
  • DSS_1236
  • DSS_1237
  • DSS_1238
  • DSS_1239
  • DSS_1240
  • DSS_1241