webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

การปราศรัยหาเสียงนายกสโมสรนักเรียน ปี 2562

ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

บรรยากาศการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครนายกสโมสรนักเรียนปี 2562 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล มีการแถลงนโยบายผู้สมัคร

ให้กับระดับช่วงชั้นที่ 1-4 โดยมี ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมรับฟังแถลงนโยบายผู้สมัคร

ในครั้งนี้ด้วย และภราดา ดร.มณฑล ประทุมราข ผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง

ผู้สมัครนายกฯ นโยบายต้องคำนึงถึงบริบทของโรงเรียนด้วยมีนโยบายที่ชัดเจนสามารถตอบสนองความต้องการ

ของนักเรียนทุกคนและมีประโยชน์กับโรงเรียนของเรา...

ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ สนามมาร์ติน เดอ ตูรส์ เวลา 07.45น.

   

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสต #งานประชาสัมพันธ์

DSC_0308
DSC_0687
DSC_1050
DSC_1051
  • DSC_0308
  • DSC_0687
  • DSC_1050
  • DSC_1051