webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

กาวันแรกการสอนหลักสูตร SGL ภาคเรียนที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน SGL วันแรก 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ชั้น 3-4 ตึกฟาติมา และ ชั้น 4 ตึก 90 ปี

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562

   

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสต #งานประชาสัมพันธ์

DSC_0232
DSC_0520
DSC_0781
DSC_0791
DSC_0793
DSC_0802
DSC_0804
DSC_0810
DSC_0818
DSC_0821
DSC_0823
DSC_0824
DSC_0827
DSC_0830
DSC_0897
DSC_0907
DSC_0911
DSC_4275
DSC_4276
DSC_4277
DSC_4278
DSC_4279
DSC_4281
DSC_4282
DSC_4284
 • DSC_0232
 • DSC_0520
 • DSC_0781
 • DSC_0791
 • DSC_0793
 • DSC_0802
 • DSC_0804
 • DSC_0810
 • DSC_0818
 • DSC_0821
 • DSC_0823
 • DSC_0824
 • DSC_0827
 • DSC_0830
 • DSC_0897
 • DSC_0907
 • DSC_0911
 • DSC_4275
 • DSC_4276
 • DSC_4277
 • DSC_4278
 • DSC_4279
 • DSC_4281
 • DSC_4282
 • DSC_4284