webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลจัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมเดอ มงฟอร์ต โดยมี บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา 

ผู้ช่วยอาวาสวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน ประกอบวจนพิธีกรรม ขอพระพรจากพระเป็นเจ้า

และภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงค... 

   

ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์

DSC_1159
DSC_1160
DSC_1161
DSC_1162
DSC_1168
DSC_1170
DSC_1171
DSC_1172
DSC_1174
DSC_1183
DSC_1186
DSC_1187
DSC_1188
DSC_1189
DSC_1196
DSC_1205
DSC_1208
DSC_1211
DSC_1226
DSC_1236
DSC_1243
DSC_1245
DSC_1249
DSC_1251
DSC_1254
DSC_1257
DSC_1258
DSC_1261
DSC_1263
DSC_1265
DSC_1266
DSC_1282
DSC_1285
DSC_1290
DSC_1298
 • DSC_1159
 • DSC_1160
 • DSC_1161
 • DSC_1162
 • DSC_1168
 • DSC_1170
 • DSC_1171
 • DSC_1172
 • DSC_1174
 • DSC_1183
 • DSC_1186
 • DSC_1187
 • DSC_1188
 • DSC_1189
 • DSC_1196
 • DSC_1205
 • DSC_1208
 • DSC_1211
 • DSC_1226
 • DSC_1236
 • DSC_1243
 • DSC_1245
 • DSC_1249
 • DSC_1251
 • DSC_1254
 • DSC_1257
 • DSC_1258
 • DSC_1261
 • DSC_1263
 • DSC_1265
 • DSC_1266
 • DSC_1282
 • DSC_1285
 • DSC_1290
 • DSC_1298