webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

พลตำรวจเอกพรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซ.ค. ๑๐๘๖๒

เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา

โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียน สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ แขกผูัมีเกียรติ 

และคณะครูที่ปรึกษาฯ ร่วมในพิธีมอบเกียรติบัตร สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล 

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ น.

ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 

ภาพโดย: มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี งานสื่อโสต #งานประชาสัมพันธ์