webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
การแข่งเชียร์ถ้วยแฮ็คส์ College Day ครั้งที่ 52 Written by webmaster 1123
โครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Written by webmaster 1055
College Day ครั้งที่ 52 มัธยมศึกษา Written by webmaster 1711
College Day ครั้งที่ 52 ประถมศึกษา Written by webmaster 1396
พิธีมอบรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง ปี 2559 Written by webmaster 1339
พิธีมอบรางวัลกิจกรรมเด่น ปี 2559 Written by webmaster 1196
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล Written by webmaster 1235
พิธีปิดกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2559 Written by webmaster 1081
งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ๒๕๖๐ Written by webmaster 920
กีฬาสัมพันธ์ ปี 2559 Written by webmaster 1156
งานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปี 2559 Written by webmaster 1153
พิธีลงนาม MOU Written by webmaster 882
ประชุมผู้ปกครอง ป.1 ใหม่ ปี 2560 Written by webmaster 832
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ศึกษาดูงานหลักสูตร พสวค. Written by webmaster 905
สัมมนาครู พสวค. ปี 2560 Written by webmaster 879
Open Mind on Art Workshop Written by webmaster 1328
รางวัลชนะเลิศ และรับสิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติ Written by webmaster 3534
การอบรมครู การใช้งาน Apple for Education เพื่อการเรียนการสอน Written by webmaster 3066
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้อง พสวค.ม.1-2 Written by webmaster 3389
วจนพิธีกรรมและมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษานักเรียน ปี 2557 Written by webmaster 3099
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ครู Written by webmaster 3635
สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 Written by webmaster 3789
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2557 Written by webmaster 2717
SG October Course 2014 Written by webmaster 2550
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวมนุษยปรัชญา (waldorf) Written by webmaster 1540
กิจกรรมพิเศษ ทัศนศึกษาระดับ ป.3 เทอม1 ปีการศึกษา 2557 Written by webmaster 1628
ประมวลภาพทัศนศึกษา ป.6 เทอม1 ปีการศึกษา 2557 Written by webmaster 1862
ประมวลภาพทัศนศึกษาชั้น ม.3 เทอม1 ปีการศึกษา 2557 Written by webmaster 2086
การแข่งขันฟุตบอลห้อง ป.1 รอบชิงชนะเลิศ Written by webmaster 2858
Brighten Up Camp in Singapore Written by webmaster 2746