webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4-6 1/ 2561 Written by webmaster 678
ขอความร่วมมือในการอบรมครูและนักเรียนเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ Written by webmaster 552
กล้องวงจรปิด จำนวน 100 กล้อง Written by webmaster 609
Reading aloud P.1-4 (1/2018) Written by webmaster 851
พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ Written by webmaster 665
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พระนางมารีย์ฯ Written by webmaster 1040
รางวัลครูทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2560 Written by webmaster 624
พิธีเสกห้องสมุด Written by webmaster 588
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-3 1/ 2561 Written by webmaster 1009
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-6 1/ 2561 Written by webmaster 599
ประชุมครู 1/2561 Written by webmaster 1020
วันแม่แห่งชาติ ปี 2561 Written by webmaster 655
Automated External Defibrillator (AED) Written by webmaster 1087
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ Written by webmaster 572
ประชุมสามัญสโมสรนักเรียน ปี 2561 Written by webmaster 471
ค่ายลูกเสือ กองร้อยพิเศษ ๒๕๖๑ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล Written by webmaster 1132
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 (ป.1-6) Written by webmaster 574
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 (ม.1-5) Written by webmaster 623
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 Written by webmaster 535
พิธีทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา Written by webmaster 490
รับการตรวจประเมินฯ คุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบ 2 Written by webmaster 568
วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต Written by webmaster 656
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 2561 Written by webmaster 526
เปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์ Written by webmaster 515
MUSC School Network 2018 Written by webmaster 542
Missouri State University Written by webmaster 523
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ Written by webmaster 557
ครูเซนต์คาเบรียลออกกำลังกาย "ลดเครียด - ลดน้ำหนัก" Written by webmaster 1127
ปฐมนิเทศ Waldorf “อยากให้ลูกเก่งและดี” Written by webmaster 568
ฟุตบอลการกุศล SGT,SG PTA & All Star 3HD Written by webmaster 647