webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
S.G. K-POP Cover Dance 2018 Written by webmaster 1286
บรรยากาศกีฬา SG.CUP ครั้งที่ 3 Written by webmaster 823
การแข่งขันกีฬา SG.CUP ครั้งที่ 3 Written by webmaster 857
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ Written by webmaster 686
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา SG.CUP ครั้งที่ 3 Written by webmaster 739
Music Festival 2018 Written by webmaster 982
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ (MOU) Written by webmaster 745
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-3 1/ 2561 Written by webmaster 690
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4-6 1/ 2561 Written by webmaster 752
ขอความร่วมมือในการอบรมครูและนักเรียนเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ Written by webmaster 639
กล้องวงจรปิด จำนวน 100 กล้อง Written by webmaster 712
Reading aloud P.1-4 (1/2018) Written by webmaster 1009
พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ Written by webmaster 760
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พระนางมารีย์ฯ Written by webmaster 1145
รางวัลครูทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2560 Written by webmaster 719
พิธีเสกห้องสมุด Written by webmaster 656
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-3 1/ 2561 Written by webmaster 1110
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-6 1/ 2561 Written by webmaster 678
ประชุมครู 1/2561 Written by webmaster 1101
วันแม่แห่งชาติ ปี 2561 Written by webmaster 755
Automated External Defibrillator (AED) Written by webmaster 1186
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ Written by webmaster 653
ประชุมสามัญสโมสรนักเรียน ปี 2561 Written by webmaster 557
ค่ายลูกเสือ กองร้อยพิเศษ ๒๕๖๑ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล Written by webmaster 1413
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 (ป.1-6) Written by webmaster 668
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 (ม.1-5) Written by webmaster 716
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 Written by webmaster 620
พิธีทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา Written by webmaster 576
รับการตรวจประเมินฯ คุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบ 2 Written by webmaster 650
วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต Written by webmaster 760