webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
บรรยากาศการซ้อม College Day ครั้งที่ 50 Written by webmaster 3667
ค่ายลูกเสือ ป.1-2 / 2557 Written by webmaster 1921
วันพ่อแห่งชาติ Written by webmaster 1365
พิธีเปิด ไฟต้นคริสต์มาส Written by webmaster 1295
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน Written by webmaster 1628
พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณอักแนส ค่าจิง แซ่เอี้ยะ Written by webmaster 1164
พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณอักแนส ค่าจิง แซ่เอี้ยะ Written by webmaster 1172
ณ รัฐสภา Written by webmaster 1716
พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณอักแนส ค่าจิง แซ่เอี้ยะ Written by webmaster 1102
พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณอักแนส ค่าจิง แซ่เอี้ยะ Written by webmaster 1091
พิธีมิสซาปลงศพอักแนส ค่าจิง แซ่เอี้ยะ Written by webmaster 1380
Waldorf เปิดบ้านมนุษยปรัชญา Written by webmaster 1132
Merry Christmas & Happy New Year 2015 Written by webmaster 1394
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Written by webmaster 1136
กตัญญุตา ๘๖ ปี ภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ Written by webmaster 1668
งานเลี้ยง ๘๖ ปี ภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ Written by webmaster 1666
Christmas Fair 2014 Written by webmaster 1474
Christmas Fair Music Contest 2014 Written by webmaster 1261
การแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสแฟร์ 2014 Written by webmaster 1543
พิธีมิสซาพระคริสตสมภพ Written by webmaster 1244
มอบกระเช้าปีใหม่ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Written by webmaster 1027
งานเลี้ยงปีใหม่นักเรียน ออกสลาก Lotto และคอนเสิร์ต Written by webmaster 1381
งานพัฒนาสังคมและสัมพันธ์ชุมชนฯ Written by webmaster 1061
ค่ายบรรณารักษ์อาสา โรงเรียนบ้าน้ำพุง จ.เลย Written by webmaster 1186
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกรับรางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ Written by webmaster 1189
การแข่งขัน Tuent Dance Contest Written by webmaster 1365
งานเลี้ยงฉลองวันขึ้นปีใหม่ครู และพนักงาน Written by webmaster 1256
กิจกรรมห้อง ป.3 พสวค Written by webmaster 1896
พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.6 และม.5 พสพ. Written by webmaster 1782
งานอภิบาล : ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มยุวธรรมทูต Written by webmaster 1177