webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
การแข่งเชียร์ถ้วยแฮ็คส์ College Day ครั้งที่ 52 Written by webmaster 1305
โครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Written by webmaster 1305
College Day ครั้งที่ 52 มัธยมศึกษา Written by webmaster 2415
College Day ครั้งที่ 52 ประถมศึกษา Written by webmaster 2117
พิธีมอบรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง ปี 2559 Written by webmaster 1461
พิธีมอบรางวัลกิจกรรมเด่น ปี 2559 Written by webmaster 1301
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล Written by webmaster 1413
พิธีปิดกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2559 Written by webmaster 1175
งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ๒๕๖๐ Written by webmaster 1022
กีฬาสัมพันธ์ ปี 2559 Written by webmaster 1293
งานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปี 2559 Written by webmaster 1253
พิธีลงนาม MOU Written by webmaster 978
ประชุมผู้ปกครอง ป.1 ใหม่ ปี 2560 Written by webmaster 917
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ศึกษาดูงานหลักสูตร พสวค. Written by webmaster 1029
สัมมนาครู พสวค. ปี 2560 Written by webmaster 953
Open Mind on Art Workshop Written by webmaster 1415
รางวัลชนะเลิศ และรับสิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติ Written by webmaster 3616
การอบรมครู การใช้งาน Apple for Education เพื่อการเรียนการสอน Written by webmaster 3162
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้อง พสวค.ม.1-2 Written by webmaster 3486
วจนพิธีกรรมและมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษานักเรียน ปี 2557 Written by webmaster 3200
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ครู Written by webmaster 3725
สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 Written by webmaster 3898
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2557 Written by webmaster 2814
SG October Course 2014 Written by webmaster 2647
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวมนุษยปรัชญา (waldorf) Written by webmaster 1626
กิจกรรมพิเศษ ทัศนศึกษาระดับ ป.3 เทอม1 ปีการศึกษา 2557 Written by webmaster 1715
ประมวลภาพทัศนศึกษา ป.6 เทอม1 ปีการศึกษา 2557 Written by webmaster 1930
ประมวลภาพทัศนศึกษาชั้น ม.3 เทอม1 ปีการศึกษา 2557 Written by webmaster 2172
การแข่งขันฟุตบอลห้อง ป.1 รอบชิงชนะเลิศ Written by webmaster 2933
Brighten Up Camp in Singapore Written by webmaster 2807