webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ภาคบ่าย Written by webmaster 1424
ค่ายลูกเสือ ป.1-2 2559 Written by webmaster 1292
มอบเกียรติบัตร พสวค 2559 Written by webmaster 1385
พิธีเปิด ไฟต้นคริสมาสต์ 2017 Written by webmaster 1269
มุทิตาจิต ภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์ Written by webmaster 1307
งานเลี้ยงฉลองวันขึ้นปีใหม่ของนักเรียน และออกสลาก Lotto 2017 Written by webmaster 1279
พิธีปัจฉิมนิเทศ SG.96 ปี 2559 Written by webmaster 1420
โครงการเผยแพร่ความรู้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ Written by webmaster 1125
เซนต์คาเบรียลรวมใจสลายพุง Written by webmaster 1143
การแข่งเชียร์ถ้วยแฮ็คส์ College Day ครั้งที่ 52 Written by webmaster 1397
โครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Written by webmaster 1376
College Day ครั้งที่ 52 มัธยมศึกษา Written by webmaster 2715
College Day ครั้งที่ 52 ประถมศึกษา Written by webmaster 2359
พิธีมอบรางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง ปี 2559 Written by webmaster 1560
พิธีมอบรางวัลกิจกรรมเด่น ปี 2559 Written by webmaster 1359
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล Written by webmaster 1533
พิธีปิดกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2559 Written by webmaster 1252
งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ๒๕๖๐ Written by webmaster 1087
กีฬาสัมพันธ์ ปี 2559 Written by webmaster 1362
งานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปี 2559 Written by webmaster 1322
พิธีลงนาม MOU Written by webmaster 1082
ประชุมผู้ปกครอง ป.1 ใหม่ ปี 2560 Written by webmaster 1001
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ศึกษาดูงานหลักสูตร พสวค. Written by webmaster 1101
สัมมนาครู พสวค. ปี 2560 Written by webmaster 1007
Open Mind on Art Workshop Written by webmaster 1473
รางวัลชนะเลิศ และรับสิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติ Written by webmaster 3702
การอบรมครู การใช้งาน Apple for Education เพื่อการเรียนการสอน Written by webmaster 3214
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้อง พสวค.ม.1-2 Written by webmaster 3557
วจนพิธีกรรมและมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษานักเรียน ปี 2557 Written by webmaster 3254
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ครู Written by webmaster 3827