webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
Brighten Up Camp 2015 Written by webmaster 951
รับรางวัล โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล Written by webmaster 1045
สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร ปี 2558 Written by webmaster 776
ภาพบรรยากาศงานโบว์ลิ่งการกุศลเซนต์คาเบรียล ปี 2558 Written by webmaster 994
ตรวจสุขภาพครู 2558 Written by webmaster 871
อบรมการป้องกันอัคคีภัย สำหรับพนักงาน และร้านค้า Written by webmaster 867
ปฐมนิเทศครูใหม่ ปี 2558 Written by webmaster 983
TEACHERS SPORTS DAY 2015 Written by webmaster 1333
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Written by webmaster 988
ไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ WRO2015 Written by webmaster 891
กิจกรรมแบ่งปัน-สานสัมพันธ์ Written by webmaster 795
ฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภช Written by webmaster 867
คณะครูจาก ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี มาศึกษาดูงาน Written by webmaster 892
พิธีมอบถ้วยรางวัลงานโบว์ลิ่งการกุศล ปี 2558 Written by webmaster 790
6th CGPTA Gala Dinner 2015 Written by webmaster 863
วันผู้ปกครองพบครู 2/2558 Written by webmaster 934
ค่ายผู้นำ ป.5-6 พสวค Written by webmaster 962
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2558 Written by webmaster 831
งานอาสาพัฒนา โครงการ1บาท1พลังใจสานใจห่วงใยสังคม Written by webmaster 777
ค่ายฝึกอบรมลูกเสือสำรองหลักสูตรดาวดวงที่ 2 ปี 2558 Written by webmaster 960
งานสัมมนาศึกษาระบอบประชาธิปไตย ปี 2558 Written by webmaster 815
พิธีเปิด ไฟต้นคริสมาสต์ 2016 Written by webmaster 974
วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๘ Written by webmaster 857
ค่ายฝึกอบรมลูกเสือสำรอง ป.1/2558 Written by webmaster 867
Bike For Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" Written by webmaster 815
โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ Written by webmaster 831
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2558 Written by webmaster 772
Merry Christmas รร.เซนต์ฟรังฯ Written by webmaster 883
Christmas Fair 2015 Written by webmaster 1049
พิธีมิสซาพระคริสตสมภพ 2558 Written by webmaster 795