webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
พิธีเปิดร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน Written by webmaster 439
ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน Written by webmaster 391
โครงการ start up club Written by webmaster 553
To be Number 1 Written by webmaster 445
วันแม่แห่งชาติ 2560 Written by webmaster 541
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2559 (ป.1-6) Written by webmaster 520
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2559 (ม.1-5) Written by webmaster 484
วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 Written by webmaster 496
IE Month Fun Fair 2017 Written by webmaster 801
ประชุมสามัญสโมสรนักเรียน ปี 2560 Written by webmaster 534
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ Written by webmaster 555
สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ระดับชั้น ป.1-ป.4 ปี 2559 Written by webmaster 592
สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ระดับชั้น ป.5-ม.6 ปี 2559 Written by webmaster 747
วันฉลองนักบุญหลุยส์ 2560 Written by webmaster 497
พิธีทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๐ Written by webmaster 427
แห่เทียนพรรษา ๒๕๖๐ Written by webmaster 608
พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ 2560 Written by webmaster 540
Cyber Police Written by webmaster 415
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 Written by webmaster 441
พิธีแต่งตั้งผู้นำนักเรียน ปี 2560 Written by webmaster 590
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมตอนปลาย ปี 2559 Written by webmaster 673
พิธีไหว้ครู 2560 Written by webmaster 675
ทําพานไหว้ครู 2560 Written by webmaster 576
Open House 2018 Written by webmaster 975
การสอบคัดเลือก รด. ปี 2560 Written by webmaster 1228
การปราศรัยหาเสียงผู้สมัครสโมสรนักเรียน ปี 2560 Written by webmaster 570
วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Written by webmaster 618
ประชุมผู้ปกครอง ป.1/2560 Written by webmaster 697
โครงการการพัฒนาส่งเสริมวิชาการและคุณธรรม (พสวค.) Written by webmaster 593
โครงการมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 2/2017 Written by webmaster 689