webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ Written by webmaster 169
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา SG.CUP ครั้งที่ 3 Written by webmaster 206
Music Festival 2018 Written by webmaster 258
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ (MOU) Written by webmaster 151
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-3 1/ 2561 Written by webmaster 173
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4-6 1/ 2561 Written by webmaster 187
ขอความร่วมมือในการอบรมครูและนักเรียนเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ Written by webmaster 146
กล้องวงจรปิด จำนวน 100 กล้อง Written by webmaster 196
Reading aloud P.1-4 (1/2018) Written by webmaster 188
พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ Written by webmaster 181
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พระนางมารีย์ฯ Written by webmaster 132
รางวัลครูทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2560 Written by webmaster 161
พิธีเสกห้องสมุด Written by webmaster 182
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-3 1/ 2561 Written by webmaster 182
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-6 1/ 2561 Written by webmaster 161
ประชุมครู 1/2561 Written by webmaster 131
วันแม่แห่งชาติ ปี 2561 Written by webmaster 195
Automated External Defibrillator (AED) Written by webmaster 168
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ Written by webmaster 164
ประชุมสามัญสโมสรนักเรียน ปี 2561 Written by webmaster 129
ค่ายลูกเสือ กองร้อยพิเศษ ๒๕๖๑ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล Written by webmaster 234
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 (ป.1-6) Written by webmaster 176
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560 (ม.1-5) Written by webmaster 198
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 Written by webmaster 157
พิธีทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา Written by webmaster 148
รับการตรวจประเมินฯ คุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบ 2 Written by webmaster 181
วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต Written by webmaster 183
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 2561 Written by webmaster 130
เปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์ Written by webmaster 177
MUSC School Network 2018 Written by webmaster 175