webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
ผู้อำนวยการพบนักเรียน ระดับชั้น ม.5_1/2562 Written by webmaster 414
บรรยายพิเศษ วิธีค้นหา สิ่งที่ลูก ชอบและใช่ Written by webmaster 428
Warm Welcome to Bev.Bro Pratap Reddy Written by webmaster 437
พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี ๒๕๖๒ Written by webmaster 510
ฟังการบรรยาย "เปิดบ้านมนุษยปรัชญา ครั้งที่ 4" Written by webmaster 377
พิธีเปิด การแสดงผลงานนิทรรศการ "เปิดบ้านมนุษยปรัชญา ครั้งที่ 4" Written by webmaster 386
วันสุนทรภู่ ๒๕๖๒ Written by webmaster 417
วันต่อต้านยาเสพติดโลก Written by webmaster 641
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Written by webmaster 443
นักเรียน ป.1 สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 Written by webmaster 2161
พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๖๒ Written by webmaster 494
พิธีแต่งตั้งผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by webmaster 475
กีฬาวันแต่งตั้งผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by webmaster 422
ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2562 Written by webmaster 354
ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2562 Written by webmaster 446
ค่ายฝึกอบรมผู้นำรุ่นใหม่หัวใจพัฒนา รุ่นที่ 11/2562 Written by webmaster 386
ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2562 Written by webmaster 417
ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2562 Written by webmaster 420
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Written by webmaster 489
Open House 2019 Written by webmaster 870
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 Written by webmaster 472
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินี Written by webmaster 334
วันเลือกตั้งนายกสโมสรนักเรียน ปี 2562 Written by webmaster 384
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปี 2562 Written by webmaster 515
การปราศรัยหาเสียงนายกสโมสรนักเรียน ปี 2562 Written by webmaster 437
กาวันแรกการสอนหลักสูตร SGL ภาคเรียนที่ 1/2562 Written by webmaster 488
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ และมอบโล่ O-Net เต็ม 100 คะแนน Written by webmaster 500
ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินี Written by webmaster 394
First Lego League Open International Turkey 2019 Written by webmaster 446
งานต้อนรับผู้ปกครองใหม่ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 Written by webmaster 510