webmaster@sg.ac.th
+66 2 2430065       "LABOR OMNIA VINCIT"
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

S.G. Photos Gallery

Title Author Hits
งานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปี 2559 Written by webmaster 1052
พิธีลงนาม MOU Written by webmaster 781
ประชุมผู้ปกครอง ป.1 ใหม่ ปี 2560 Written by webmaster 747
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ศึกษาดูงานหลักสูตร พสวค. Written by webmaster 818
สัมมนาครู พสวค. ปี 2560 Written by webmaster 784
Open Mind on Art Workshop Written by webmaster 1252
รางวัลชนะเลิศ และรับสิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติ Written by webmaster 3469
การอบรมครู การใช้งาน Apple for Education เพื่อการเรียนการสอน Written by webmaster 2974
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้อง พสวค.ม.1-2 Written by webmaster 3295
วจนพิธีกรรมและมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษานักเรียน ปี 2557 Written by webmaster 3005
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ครู Written by webmaster 3562
สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 Written by webmaster 3653
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2557 Written by webmaster 2631
SG October Course 2014 Written by webmaster 2458
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวมนุษยปรัชญา (waldorf) Written by webmaster 1451
กิจกรรมพิเศษ ทัศนศึกษาระดับ ป.3 เทอม1 ปีการศึกษา 2557 Written by webmaster 1562
ประมวลภาพทัศนศึกษา ป.6 เทอม1 ปีการศึกษา 2557 Written by webmaster 1780
ประมวลภาพทัศนศึกษาชั้น ม.3 เทอม1 ปีการศึกษา 2557 Written by webmaster 2009
การแข่งขันฟุตบอลห้อง ป.1 รอบชิงชนะเลิศ Written by webmaster 2786
Brighten Up Camp in Singapore Written by webmaster 2689
ประชุมการบรรพชาสามเณร Written by webmaster 2642
ค่ายทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น Written by webmaster 3291
พิธีบรรพชาสามเณร ปีการศึกษา 2557 Written by webmaster 2920
บรรยากาศ ทำบุญตักบาตรสามเณร ตอนเช้า Written by webmaster 2662
Muaythai International Association Thailand Written by webmaster 2508
Halloween Day 2014 Written by webmaster 2674
วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Written by webmaster 2714
พิธีมอบถ้วยรางวัลงาน Bowling 2014 Written by webmaster 2532
HALL OF FAME NIGHT 2014 Written by webmaster 16797
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Written by webmaster 3308