ติดต่อโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

     สถานที่ตั้ง

             - โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 565 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

             - Saint Gabriel's College 565 Samsen Rd., Wachira Payaban, Dusit  Bangkok 10300

     แผนที่การเดินทาง

            - ดูแผนที่จาก Google Map

     สายรถเมล์ที่ผ่าน

            - 3, 9, 16, 30, 32, 33, 64, 65, 110, 505, 524

     เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน

            - เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน (66) 2-243-0065, 2-2437002, 2-243-8928, 2-243-2153

            - เบอร์โทรศัพท์มือถือ (66) 61-6099464, 61-6099446, 61-0677600, 61-0677670

            - เบอร์แฟกซ์ (66) 2 243-2150

     เบอร์ติดต่อภายในโรงเรียน