ข่าวน่าสนใจ
What's New

Image
Image

S.G. Organizational Chart

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และทำเนียบครูและบุคลากร

The State of Higher Education

สถิติการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียน ม.6 และ ม.5 พสพ.

Quality Assurance

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2564

School Events
ประมวลภาพ และวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

ช่องยูทูปโรงเรียน
S.G. YouTube Channel

คลิปแนะนำ "โรงเรียนเซนต์คาเบรียล"

27.02.2023
489
14
0

สูภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

07.02.2023
พิธีมอบเกียรติบัตร “สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
854
11
0

9 Tracks

30.01.2023
#SaintGabriel'sCollege ********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th *********************************
403
8
0

ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก

14.12.2022
#ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
8
0
0

Influenza ไข้หวัดใหญ่

14.12.2022
#Influenzaไข้หวัดใหญ่ ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
12
0
0

คุณค่าและความหมายของคริสต์มาส 2021

30.11.2022
************************************************ #คุณค่าและความหมายของคริสต์มาส #วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วย ************************************************ #SaintGabriel'sCollege https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
7
0
0

สืบสานประเพณีลอยกระทง เซนต์คาเบรียล

05.11.2022
#โรงเรียนเซนต์คาเบรียล #สืบสานตำนานวันลอยกระทงไทย ********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th *********************************
554
5
0
Load more...

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media