ข่าวน่าสนใจ
What's New

Image
Image
Image
Image

S.G. Organizational Chart

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และทำเนียบครูและบุคลากร

The State of Higher Education

สถิติการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียน ม.6 และ ม.5 พสพ.

Quality Assurance

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2563

School Events
ประมวลภาพ และวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

ช่องยูทูปโรงเรียน
S.G. YouTube Channel

เด็ก ซ.ค. ไม่ว่าเพื่อนไม่ล้อเพื่อน

27.06.2022
"น้อง ป.1 สื่อสารอย่างรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น" นอกจากเนื้อวิชาการแล้ว ในวิชา SGL (S.G. Leader) เราสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และส่งเสริมความกล้าแสดงออก เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
79
2
0

มาเรียนที่เซนต์คาเบรียลกัน!

17.06.2022
เรียนอย่างสนุก และพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกับพวกเรา มาเรียนที่เซนต์คาเบรียลกันนะครับ
454
11
0

S.G. Open House 2022 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

09.06.2022
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายนนี้ มาพบกับกิจกรรม S.G. Open House 2022 เชิญชมนิทรรศการ กิจกรรมสนุกๆ และร่วมทำ Workshop ที่น่าสนใจ แล้วพบกันที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. อย่าลืมมาเจอกันนะครับ
427
8
0

ทำไมต้องมีวันไหว้ครู Ep.1

06.06.2022
#SaintGabriel'sCollege คลิปไหว้ครูจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันไหว้ครูเซนต์คาเบรียล 2565 จัดทำโดย SG Studio และงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจกรรม ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
342
7
0

การใช้งานจอ Smart Board BENQ (PART 2)

12.05.2022
229
1
0

การใช้งานจอ Smart Board BENQ (PART 1)

12.05.2022
205
0
0

ค่ายสานศิลป์เพื่อนอาสา ครั้งที่ 6

22.03.2022
รายชื่อครูที่เข้าร่วมโครงการค่ายสานศิลป์เพื่อนอาสา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนคลองทางหลวง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม *************************************************************** 1. มาสเตอร์ชาตรี ตั้งอัมพรตรีพล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 2. มาสเตอร์บรรหาร ปาโล หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 3. มิสนัยนา วรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 4. มาสเตอร์วงศพัทธ์ พงศ์ภัคกิตติกูล หัวหน้างานกีฬา 5. มิสจงรัก สุกใส หัวหน้าระดับ ป.5 6. มาสเตอร์จักรินทร์ สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 7. มิสนงนุช ขจรศรี ครูฝ่ายกิจกรรม 8. มาสเตอร์ชาติ ปีลาตี ครูงานโสตฯ 9. มิสเอมิกา บัวสด ครูผู้สอน ป.3 10. มิสพัทธนันท์ อภิวิชญ์กุลธัช ครูผู้สอน ป.3 11. มาสเตอร์ชาติชาย ตาริชกุล ครูผู้สอน ป.3 12. มิสพานทอง อิ่มประไพ ครูผู้สอน ป.5 13. มิสธนภรณ์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ ครูผู้สอน ป.5 14. มิสวัลยา ศรีระแก้ว ครูผู้สอน ม.1 15. มิสณิชาภัทร ภู่ไหม ครูผู้สอน ม.2 16. มาสเตอร์ธาม คะเชนทร์กูล ครูผู้สอน ม.2 17. มิสวลัยพร ห้องแซง ครูผู้สอน ม.2 18. มิสปานจิตต์ ชนะกานนท์ ครูผู้สอน ม.3 19. มาสเตอร์ธีรเมธ อาษากิจ ครูผู้สอน ม.3 20. มาสเตอร์สันติ หาญจิตตระการ ครูผู้สอน ม.4 21. มาสเตอร์ชยกร อุดมวงษ์ ครูผู้สอน ม.4 ************************************ #SaintGabriel'sCollege #ค่ายสานศิลป์เพื่อนอาสา6 Saint Gabriel's College Cr.;Sote Saint Gabriel's http://www.sg.ac.th https://www.facebook.com/sg.ac.th https://www.facebook.com/sote.saint... ************************************
221
5
0
Load more...

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media