ข่าวน่าสนใจ
What's New

Image
Image
Image
Image
Image
Image

SG Organizational Chart

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และทำเนียบครูและบุคลากร

The State of Higher Education

สถิติการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียน ม.6 และ ม.5 พสพ.

Quality Assurance

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2565

SG Curriculum

หลักสูตรการสอน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ปีการศึกษา 2566

School Events
ประมวลภาพ และวิดีโอกิจกรรมโรงเรียน

ช่องยูทูปโรงเรียน
S.G. YouTube Channel

SG PRESENT Open House 2024

29.04.2024
********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ********************************* ภาพโดย: #งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนเซนต์คาเบรียล #SaintGabrielsCollege *********************************
210
2
0

Saint Gabriel's College PRESENT (SUB Eng)

18.03.2024
********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ********************************* ภาพโดย: #งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนเซนต์คาเบรียล #SaintGabrielsCollege *********************************
21
0
0

สาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่ิิิองสนาม เขาชนไก่

18.01.2024
การใส่อุปกรณ์ เครื่องสนาม เขาชนไก่ #โรงเรียนเซนต์คาเบรียล #SG #SaintGabrielsCollege ********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th *********************************
2129
26
0

วีดีทัศน์ ภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ ปี 2566

10.11.2023
********************************* ภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ อธิการผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ********************************* ภาพโดย: #งานสื่อโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนเซนต์คาเบรียล #SaintGabrielsCollege *********************************
386
17
0

7 Habits

02.09.2023
การอบรม The Implementation of 7 Habits of Highly Effective People to classroom จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชา SG Leaders ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับสากล ผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจกับคณะครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเกี่ยวกับอุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง ซึ่งอยู่เบื้องหลังบุคคลผู้ประสบความสำเร็จหลายล้านคนทั่วโลกมากว่า 30 ปี โดยองค์กรชั้นนำจำนวนมากทั่วโลกได้นำหลักการ 7 อุปนิสัย ไปใช้ในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร ทั้งในมิติของการสร้างวัฒนธรรม การพัฒนาความยั่งยืน และขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรับมือกับโลกในอนาคต โดยหลักการอุปนิสัยทั้ง 7 นี้ จะถูกนำไปผสมผสานกับการเรียนการสอน SG Leaders ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระดับสากล ********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ********************************* #โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
680
16
0

พรรคเซนต์ใหม่

27.05.2023
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา ๒๕๖๖
732
7
0

พรรค นํ้าเงินขาว

27.05.2023
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา ๒๕๖๖
565
7
0
Load more...

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media