ข่าวน่าสนใจ
What's New

Image
Image
Image
Image

S.G. Organizational Chart

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และทำเนียบครูและบุคลากร

The State of Higher Education

สถิติการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียน ม.6 และ ม.5 พสพ.

Quality Assurance

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2564

School Events
ประมวลภาพ และวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

ช่องยูทูปโรงเรียน
S.G. YouTube Channel

คุณค่าและความหมายของคริสต์มาส 2021

30.11.2022
************************************************ #คุณค่าและความหมายของคริสต์มาส #วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วย ************************************************ #SaintGabriel'sCollege https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
4
0
0

สืบสานประเพณีลอยกระทง เซนต์คาเบรียล

05.11.2022
#โรงเรียนเซนต์คาเบรียล #สืบสานตำนานวันลอยกระทงไทย ********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th *********************************
426
4
0

พิธีมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเซนต์คาเบรียล ปี ๒๕๖๕

04.11.2022
บรรยากาศงานพิธีมอบถ้วยรางวัล #การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเซนต์คาเบรียล ปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนามมาร์ติน เดอ ตูรส์ #โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ======================= โดย: ม.สรายุทธ จอเจริญพานิช #งานประชาสัมพันธ์ =======================
465
4
0

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

01.11.2022
#โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อวอนขอพระพรจากองค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่งความดีงามที่ศาสนิกชน ทุกคนเคารพนับถือ เพื่ออำนวยพระพรแห่งสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด โดยเฉพาะ สุขภาพ พลานามัยที่ดี ให้แก่คณะภราดา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน ครู และพนักงาน โดยบาทหลวง ยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังเสร็จพิธี ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ท่านอธิการและผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาทเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี คณะภราดา สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะครู ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในครั้งนี้ด้วย... วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนามมาร์ติน เดอ ตูรส์ ======================= โดย: ม.วีรวัฒน์ ไชยสุริยา #งานโสตฯ #งานประชาสัมพันธ์ =======================
307
8
0

ละครชีวประวัตินักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต

05.08.2022
************************************************ การแสดงละครชีวประวัตินักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต “God Alone เพียงพระเจ้า...เพียงพอ” เนื่องในโอกาสแห่งการฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ ณ ลานกิจกรรม ใต้ตึกฟาติมา เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
7
0
0

เด็ก ซ.ค. ไม่ว่าเพื่อนไม่ล้อเพื่อน

27.06.2022
"น้อง ป.1 สื่อสารอย่างรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น" นอกจากเนื้อวิชาการแล้ว ในวิชา SGL (S.G. Leader) เราสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และส่งเสริมความกล้าแสดงออก เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
575
7
0

มาเรียนที่เซนต์คาเบรียลกัน!

17.06.2022
เรียนอย่างสนุก และพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกับพวกเรา มาเรียนที่เซนต์คาเบรียลกันนะครับ
1779
21
0
Load more...

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media