ข่าวน่าสนใจ
What's New

Image
Image

S.G. Organizational Chart

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และทำเนียบครูและบุคลากร

The State of Higher Education

สถิติการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียน ม.6 และ ม.5 พสพ.

Quality Assurance

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2563

main---director.jpg

Director's Message

(สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน)

ภราดา ดร. มณฑล ประทุมราช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ค.ศ. 2018 - ปัจจุบัน

คลิกที่นี่

เพื่อดูสารจากผู้อำนวยการโรงเรียน ฉบับอื่นๆ

School Events
ประมวลภาพ และวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

ช่องยูทูปโรงเรียน
S.G. YouTube Channel

คำแนะนำสำหรับการใช้งานจอ Smart Board BenQ RP Series

27.04.2021
160
1
0

Saint Gabriel's College Summer Course 2021

26.02.2021
29 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 Saint Gabriel's College Summer Course มาเจอครูตัวเป็น ๆ กันเถอะ ❤️ #sgsummercourse
4694
90
0

SG Saturday Course 2020

03.11.2020
SG Saturday Course 2020 "Moving Forward to P.1" นักเรียนเตรียมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เริ่มเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 - เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในบริบทที่แตกต่างกัน บนพื้นฐาน ของความเป็นสุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล และเพื่อปรับพื้นฐาน ความรู้ในวิชาต่างๆ มีเจตคติที่ดีในการมาโรงเรียน ฝึกทักษะ พื้นฐานในการเรียนระดับชั้นประถม และการปรับตัวในการ เรียนรู้กับสถานที่ใหม่ เพื่อนใหม่.. วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 #SGSaturdayCourse2020 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี #งานสื่อโสตSG #งานประชาสัมพันธ์
1244
17
0

วิธีใช้เครื่อง Electronic Voting สำหรับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักเรียน ปีการศึกษา 2563

04.08.2020
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
840
4
0

คำปราศรัยหาเสียง ของผู้สมัครนายกสโมสรนักเรียนเซนต์คาเบรียล ประจำปีการศึกษา 2563

03.08.2020
872
13
0

คลิป Video แนะนำตัวนายกสโมสรนักเรียนเซนต์คาเบรียล ประจำปีการศึกษา 2563

30.07.2020
1281
14
0

Saint Gabriel’s College พร้อมสำหรับการเรียน Online Courses ในทุกสถานการณ์

20.03.2020
1872
28
0
Load more...

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media