ข่าวน่าสนใจ
What's New

Image
Image
Image
Image

S.G. Organizational Chart

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และทำเนียบครูและบุคลากร

The State of Higher Education

สถิติการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียน ม.6 และ ม.5 พสพ.

Quality Assurance

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2563

main---director.jpg

Director's Message

(สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน)

ภราดา ดร. มณฑล ประทุมราช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ค.ศ. 2018 - ปัจจุบัน

คลิกที่นี่

เพื่อดูสารจากผู้อำนวยการโรงเรียน ฉบับอื่นๆ

School Events
ประมวลภาพ และวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

ช่องยูทูปโรงเรียน
S.G. YouTube Channel

ข่าวสาร ม ทองอินทร์ แสวงสิน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ "วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2/2564"

22.01.2022
************************************************ ข่าวสารจาก ม.ทองอินทร์ แสวงสิน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล "วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564" วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565 ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
77
3
0

ข่าวสาร คุณเกษม แจ่มนิลกุล นายกสมาคมฯ "วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2/2564"

22.01.2022
************************************************ ข่าวสารจาก คุณเกษม แจ่มนิลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล "วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564" วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565 ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
46
0
0

ข่าวสาร ภราดา ดร มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ "วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2/2564"

22.01.2022
************************************************ ข่าวสารจาก ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล "วันผู้ปกครองพบครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564" วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565 ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
86
3
0

คุณค่าและความหมายของเทศกาลคริสต์มาส

08.12.2021
************************************************ วันคริสต์มาสและความสำคัญของวันคริสต์มาส วันคริสต์มาส (Christmas) ถือเป็นเทศกาลฉลองของชาวคริสต์ในวันที่ 25 ธันวาคม เพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติ ของพระเยซู หรือ “พระเมสสิยาห์” ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ แม้ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมตะวันตก แต่คริสต์มาสก็เป็นเทศกาลที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก คำว่า “Christmas” นั้นมีที่มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณ Cristes-messe (Christ’s Mass) หรือ “การบูชามิสซาของพระคริสตเจ้า” โดยในปัจจุบันคำนี้ก็ได้แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas ชาวคริสต์นิยมร่วมพิธีมิสซาในวันคริสต์มาส คริสต์มาส คือวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในศาสนาคริสต์ นอกจากจะเป็นโอกาสให้สมาชิกครอบครัว ได้มาพบปะเฉลิมฉลองร่วมกันแล้ว แก่นแท้ของคริสต์มาสนั้นอยู่ที่การรำลึกถึงความรักของพระเจ้า ที่มีต่อมนุษย์ โดยการโปรดให้บุตรหรือพระเยซูมาเกิดในโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
312
6
0

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔

02.12.2021
-- Credit -- [Footage] ►พระราชประวัติ รัชกาลที่ 9 Vanda.co.th https://youtu.be/XGypt_pLoq4 ... [Music] ►เพลงต้นไม้ของพ่อ คาราโอเกะ https://youtu.be/oVP7-luv--Q ........ ขอขอบคุณครับ
656
14
0

Waldorf โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

30.11.2021
226
4
0

วันวชิราวุธ วันมหาธีรราชเจ้า ปี 2564

24.11.2021
-- Credit -- [Footage] ►64 11 25 วันวชิราวุธ วันมหาธีรราชเจ้า phonchai iamnuy https://youtu.be/TOE_sp_tnr8 ►วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กรมศิลปากร https://youtu.be/KAFbTahhd0I ... [Music] ►เพลงวชิราวุธรำลึก deejing4u https://youtu.be/Y4ZQ-1Tw5Ig ........ ขอขอบคุณครับ
524
15
0
Load more...

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media