ข่าวน่าสนใจ
What's New

Image
Image
Image
Image

S.G. Organizational Chart

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และทำเนียบครูและบุคลากร

The State of Higher Education

สถิติการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียน ม.6 และ ม.5 พสพ.

Quality Assurance

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2564

School Events
ประมวลภาพ และวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

ช่องยูทูปโรงเรียน
S.G. YouTube Channel

พรรคเซนต์ใหม่

27.05.2023
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา ๒๕๖๖
617
5
0

พรรค นํ้าเงินขาว

27.05.2023
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา ๒๕๖๖
513
7
0

ผู้อำนวยการ กล่าว มุทิตาจิต ครูเกษียณ ปี ๒๕๖๕

19.05.2023
************************************************ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ กล่าว มุทิตาจิต ครูเกษียณ ปี ๒๕๖๕ ************************************************ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณ ให้คณะคุณครู ๙ ท่าน มาสเตอร์วีรวัฒน์ ไชยสุริยา, มาสเตอร์ธนูศักดิ์ ทองมั่น, มิสกุลวัลย์ พัชร์ภูกิตติกูล, มาสเตอร์ทองอินทร์ แสวงสิน, มิสนวลพรรณ มาโนษยวงศ์, มาสเตอร์พิศิษฐ กฤตยานวัช, มิสถุงเงิน ชูวงษ์, มิสสุรีรัตน์ ชุมปัญญา, มิสเรณู เอื้ออริยกุล ที่ปฏิบัติหน้าที่เสียสละให้โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จนครบอายุเกษียณ ********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th *********************************
135
3
0

คลิปแนะนำ "โรงเรียนเซนต์คาเบรียล"

27.02.2023
1328
19
0

สูภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

07.02.2023
พิธีมอบเกียรติบัตร “สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
999
12
0

9 Tracks

30.01.2023
#SaintGabriel'sCollege ********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th *********************************
534
10
0

ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก

14.12.2022
#ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
14
1
0
Load more...

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media