ข่าวน่าสนใจ
What's New

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

S.G. Organizational Chart

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และทำเนียบครูและบุคลากร

The State of Higher Education

สถิติการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียน ม.6 และ ม.5 พสพ.

Quality Assurance

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2563

main---director.jpg

Director's Message

(สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน)

ภราดา ดร. มณฑล ประทุมราช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ค.ศ. 2018 - ปัจจุบัน

คลิกที่นี่

เพื่อดูสารจากผู้อำนวยการโรงเรียน ฉบับอื่นๆ

School Events
ประมวลภาพ และวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

ช่องยูทูปโรงเรียน
S.G. YouTube Channel

คำแนะนำสำหรับการใช้งานจอ Smart Board BenQ RP Series

คำแนะนำสำหรับการใช้งานจอ Smart Board BenQ RP Series

27.04.2021
0
0
0
Saint Gabriel's College Summer Course 2021

Saint Gabriel's College Summer Course 2021

26.02.2021
29 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 Saint Gabriel's College Summer Course มาเจอครูตัวเป็น ๆ กันเถอะ ❤️ #sgsummercourse
0
0
0
SG Saturday Course 2020

SG Saturday Course 2020

03.11.2020
SG Saturday Course 2020 "Moving Forward to P.1" นักเรียนเตรียมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เริ่มเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 - เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในบริบทที่แตกต่างกัน บนพื้นฐาน ของความเป็นสุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล และเพื่อปรับพื้นฐาน ความรู้ในวิชาต่างๆ มีเจตคติที่ดีในการมาโรงเรียน ฝึกทักษะ พื้นฐานในการเรียนระดับชั้นประถม และการปรับตัวในการ เรียนรู้กับสถานที่ใหม่ เพื่อนใหม่.. วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 #SGSaturdayCourse2020 ภาพโดย: ม.ชาติ ปีลาตี #งานสื่อโสตSG #งานประชาสัมพันธ์
0
0
0
วิธีใช้เครื่อง Electronic Voting สำหรับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วิธีใช้เครื่อง Electronic Voting สำหรับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักเรียน ปีการศึกษา 2563

04.08.2020
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
0
0
0
คำปราศรัยหาเสียง ของผู้สมัครนายกสโมสรนักเรียนเซนต์คาเบรียล ประจำปีการศึกษา 2563

คำปราศรัยหาเสียง ของผู้สมัครนายกสโมสรนักเรียนเซนต์คาเบรียล ประจำปีการศึกษา 2563

03.08.2020
0
0
0
คลิป Video แนะนำตัวนายกสโมสรนักเรียนเซนต์คาเบรียล ประจำปีการศึกษา 2563

คลิป Video แนะนำตัวนายกสโมสรนักเรียนเซนต์คาเบรียล ประจำปีการศึกษา 2563

30.07.2020
0
0
0
Saint Gabriel’s College พร้อมสำหรับการเรียน Online Courses ในทุกสถานการณ์

Saint Gabriel’s College พร้อมสำหรับการเรียน Online Courses ในทุกสถานการณ์

20.03.2020
0
0
0
Load more...

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media