ข่าวน่าสนใจ
What's New

Image
Image

ข่าวน่าสนใจ
What's New

Image
Image
Image
Image

S.G. Organizational Chart

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และทำเนียบครูและบุคลากร

The State of Higher Education

สถิติการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียน ม.6 และ ม.5 พสพ.

Quality Assurance

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report) ปีการศึกษา 2564

School Events
ประมวลภาพ และวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

ช่องยูทูปโรงเรียน
S.G. YouTube Channel

สูภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

07.02.2023
พิธีมอบเกียรติบัตร “สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
398
4
0

9 Tracks

30.01.2023
#SaintGabriel'sCollege ********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th *********************************
177
5
0

ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก

14.12.2022
#ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
7
0
0

Influenza ไข้หวัดใหญ่

14.12.2022
#Influenzaไข้หวัดใหญ่ ************************************************ Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
11
0
0

คุณค่าและความหมายของคริสต์มาส 2021

30.11.2022
************************************************ #คุณค่าและความหมายของคริสต์มาส #วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วย ************************************************ #SaintGabriel'sCollege https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th ************************************************
7
0
0

สืบสานประเพณีลอยกระทง เซนต์คาเบรียล

05.11.2022
#โรงเรียนเซนต์คาเบรียล #สืบสานตำนานวันลอยกระทงไทย ********************************* Saint Gabriel's College https://www.facebook.com/sg.ac.th http://www.sg.ac.th *********************************
519
5
0

พิธีมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเซนต์คาเบรียล ปี ๒๕๖๕

04.11.2022
บรรยากาศงานพิธีมอบถ้วยรางวัล #การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเซนต์คาเบรียล ปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนามมาร์ติน เดอ ตูรส์ #โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ======================= โดย: ม.สรายุทธ จอเจริญพานิช #งานประชาสัมพันธ์ =======================
642
6
0
Load more...

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media