สมัครเข้าศึกษาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

*** เข้าเรียนระดับชั้น ป.1 เปิดรับสมัครต้นเดือน เมษายน ของทุกปี

- ค่าเทอมระดับชั้น ป.1 โดยเฉลี่ยประมาณ 40,000-50,000 บาทต่อเทอม

- แต่สำหรับของนักเรียน ป.1 ในวันมอบตัว จะประมาณ 90,000 บาท เนื่องจากรวมค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆไว้ด้วย

- งาน Open House จัดในช่วงเดือน มิถุนายน ของทุกปี

 
----------

*** สมัครเข้าเรียนระหว่างชั้น (ป.2-ม.5) เปิดรับสมัครต้นเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

----------
 

หมายเหตุ

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 022430065 ต่อห้องธุรการ (1101 หรือ 1119)

 

Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media