Telephone

Tel. 02-583-0610
Fax 02-584-1178
Mobile 089-451-1462
ผู้จัดการ: มิสดวงดาว

Mon.-Sat.
(8.00am - 4.00pm)

Line Contact & Mail Info
Line: daokeng
duangdao02@gmail.com

ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000
Academic & Recreational Center St.Gabriel 2000

ตั้งอยู่เลขที่ 69/42 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บนพื้นที่ 37 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นค่ายลูกเสือเซนต์คาเบรียล พ.ศ. 2543 โรงเรียนปรับปรุงค่ายลูกเสือเซนต์คาเบรียลเป็นศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 โดยสร้างที่พัก ปรับแต่งภูมิทัศน์ จัดทำฐานกิจกรรมลูกเสือ

ปัจจุบัน ศูนย์วิชาการฯ มีบ้านพักจำนวน 9 หลัง สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ สนามบาสเกตบอล และสนามสำหรับจัดกิจกรรมรอบกองไฟ

(สำหรับท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านบนเพื่อดูสิ่งอำนวยความสะดวก
รายการอาหาร ค่าสถานที่พัก ผังอาคาร และเส้นทางมายังศูนย์ได้จากลิงค์ด้านบน)

คลิกเพื่อรับชมคลิปวีดีโอแนะนำศูนย์วิชาการฯ


Saint Gabriel's College
565 Samsen Road,
Wachiraphayaban, Dusit, Bangkok 10300

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Email: webmaster@sg.ac.th

Phone: +66 (0) 2 243 0065
Fax: +66 (0) 2 243 2150

Social Media